Skip to main content

Lekcija Naslov Oblast
1 Određivanje gravitacionog ubrzanja pomoću slobodnog pada Laboratorijske vježbe
2 Provjera Drugog Njutnovog zakona Laboratorijske vježbe
3 Određivanje koeficijenta elastičnosti opruge Laboratorijske vježbe
4 Provjera zakona održanja mehaničke energije Laboratorijske vježbe