Skip to main content

Lekcija Naslov Oblast
1 Pojam srednje i trenutne brzine. Ubrzanje. Ravnomjerno promjenljivo kretanje Kinematika i dinamika
2 Ubrzanje - zadaci Kinematika i dinamika
3 Analitičko opisivanje kretanja Kinematika i dinamika
4 Zadaci iz ravnomjerno promjenljivog pravolinijskog kretanja Kinematika i dinamika
5 Zadaci iz ravnomjerno promjenljivog pravolinijskog kretanja II Kinematika i dinamika
6 Grafičko predstavljanje zavisnosti brzine od vremena Kinematika i dinamika
7 Grafik zavisnosti ubrzanja od vremena Kinematika i dinamika
8 Grafičko predstavljanje kretanja - zadaci Kinematika i dinamika
9 Kinematika - sistematizacija Kinematika i dinamika
10 Blic test - kinematika Kinematika i dinamika
11 Njutnovi zakoni Kinematika i dinamika
12 Njutnovi zakoni - zadaci Kinematika i dinamika
13 Njutnovi zakoni - zadaci 2.0. Kinematika i dinamika
14 Kretanje - zadaci Kinematika i dinamika
16 Blic test - Njutnovi zakoni Kinematika i dinamika
17 Kretanje - sistematizacija Kinematika i dinamika
18 Kontrolni rad Kinematika i dinamika