Skip to main content

Lekcija Naslov Oblast
1 Referentni sistemi Mehaničko kretanje
2 Brzina Mehaničko kretanje
3 Referentni sistemi i srednja brzina - Zadaci Mehaničko kretanje
4 Ravnomjerno pravolinijsko kretanje - Zadaci Mehaničko kretanje
5 Klasični zakon sabiranja brzina Mehaničko kretanje
6 Klasični zakon sabiranja brzina - Zadaci Mehaničko kretanje
7 Ravnomjerno promjenljivo pravolinijsko kretanje Mehaničko kretanje
8 Ravnomjerno promjenljivo pravolinijsko kretanje - Zadaci Mehaničko kretanje
9 Ravnomjerno promjenljivo pravolinijsko kretanje - Zadaci 2 Mehaničko kretanje
10 Blic test Mehaničko kretanje
11 Sistematizacija gradiva Mehaničko kretanje
12 Kontrolni rad Mehaničko kretanje
13 Vertikalni hitac Mehaničko kretanje
14 Vertikalni hitac - Zadaci Mehaničko kretanje
15 Horizontalni i kosi hitac Mehaničko kretanje
16 Horizontalni i kosi hitac - Zadaci Mehaničko kretanje
17 Ravnomjerno kružno kretanje Mehaničko kretanje
18 Ravnomjerno kružno kretanje - Zadaci Mehaničko kretanje
19 Ravnomjerno promjenljivo kružno kretanje Mehaničko kretanje
20 Ravnomjerno promjenljivo kružno kretanje - Zadaci Mehaničko kretanje
21 Blic test Mehaničko kretanje