Skip to main content

Lekcija Naslov Oblast
1 Uvod Fizika atomskog jezgra
2 Osobine jezgra - Zadaci Fizika atomskog jezgra
3 Prirodna radioaktivnost Fizika atomskog jezgra
4 Zakon radioaktivnog raspada - Zadaci Fizika atomskog jezgra
5 Radioaktivni raspadi Fizika atomskog jezgra
6 Radioaktivni raspadi - Zadaci Fizika atomskog jezgra
7 Interakcija radioaktivnog zračenja sa supstancom, detekcija i zaštita Fizika atomskog jezgra
8 Interakcija zračenja sa supstancom - Zadaci Fizika atomskog jezgra
9 Nuklearne reakcije Fizika atomskog jezgra
10 Nuklearne reakcije - Zadaci Fizika atomskog jezgra