Skip to main content

Lekcija Naslov Oblast
1 Provjera Bojl-Mariotovog zakona Laboratorijske vježbe
2 Određivanje specifičnog toplotnog kapaciteta Laboratorijske vježbe
3 Određivanje koeficijenta viskoznosti Laboratorijske vježbe
4 Provjera Omovog zakona Laboratorijske vježbe
5 Određivanje specifičnog otpora žice Laboratorijske vježbe