Skip to main content

Lekcija Naslov Oblast
1 Uvod Elektromagnetna indukcija
2 Elektromagnetna indukcija - Zadaci Elektromagnetna indukcija
3 Faradejev zakon Elektromagnetna indukcija
4 Faradejev zakon - Zadaci 1 Elektromagnetna indukcija
5 Faradejev zakon - Zadaci 2 Elektromagnetna indukcija
6 Samoindukcija Elektromagnetna indukcija
7 Međusobna indukcija Elektromagnetna indukcija
8 Samoindukcija i međusobna indukcija - Zadaci Elektromagnetna indukcija
9 Oscilatorno kolo Elektromagnetna indukcija
10 Oscilatorno kolo - Zadaci Elektromagnetna indukcija
11 Blic test Elektromagnetna indukcija
20 Blic Bobo Elektromagnetna indukcija